Plex 7.12.1.9 + ARM + x86Name
Plex 7.12.1.9 + ARM + x86
Size
52.94 + 55.4 + 56.76 Mb
Rating
4.3 / 5 - 140537 total on Play Store
Updated
2019-04-29 16:51:05
Tags

Plex ສໍາລັບການຫຸ່ນ v໗.໑໒.໑.໙໓໑໔[ອກ]-ຫຸ່ນຜູ້ນການຄຸ້ມຄອງແລະການຫລິ້ນມັດລັອກສະບັບທີ່ມີງານຢ່າງເຕັ Plex ສໍາລັບການຫຸ່ນເຕັົດລັອກອໍານາດສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງແລະແຈກສື່ມວນປະເພດ. ທີ່ມີຢູ່ໃນອຸປະກອນ,ປ່ອຍອອກມາໂດຍການ Plex,ບໍອອກແບບ.&ຮວບຮວ;ພຽງແຕ່ຕິດຕັ້ງສະບັບກ່ຽວກັບອຸປະກອນຫຼືການຕິດຕັ້ງສະບັບປ່ອງຢ້ກ່ຽວເຕີຂອງທ່ານການຄຸ້ມຄອງແລະດໍາເນີນການມັນມີການມີການເຂົ້າເຖິງການທັງຫມໄຟລ໌ສື່ມ.&ດັງ;ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງທີມ,ທັງຫມໄຟລ໌ວິດີໂອ,ດົນຕີແລະຮູບພາບທີ່ມີກໍານົດຢູ່ໃນຄວາມຈໍາແລະແມ່ນມີຢູ່ກັບຜູ້ໃຊ້.&ດັນ;ຫນຶ່ງຂອງຫຼາຍທີ່ສຸດເປັນເອກະລັກສະນະຂອງການ Plex ແມ່ນຄວາມສາມາດເພື່ອປະສານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂທລະສັບສະຫຼາດທັງຫມ;ໃນວິທີການທີ່ໂດຍກົງຂອງທ່ານສື່ມວກັບໂຄງຂ່າຍໃນເວລາໃດແລະມີອຸປະກອນໃດຫນຶ່ງ,ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂອງທ່ານສື່ມວນແລະມັນດໍາເນີນໂຄງການ.&ຮວບຮວ;ນອກເຫນືອການຄວາມໄວສູງເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ,ວິທີການຂອງຕົນຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນການເຂົ້າເຖິງສາທາລະນະອື່ນໆສື່ມວນໃນນອກຈາກນັ້ນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າສ່ວນບຸກສື່,ແລະດໍາເນີນການອອນໄລນ໌ໂດຍບໍ່ມີບັນຫາໃດຫນຶ່ງ.&່າ;ນອກຈາກນັ້ນ,ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະດໍາເນີນການສື່ມວນອອຟໄລ,ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຊິງຂອງທ່ານອຸປະກອນໃຫມ່ທີ່ມີ Plex ຂ່າຍ.&ຮວບຮວ;ສະນະບາງຢ່າງຂອງການ Plex ສໍາລັບການຫຸ່ນຫຸ່ນທີ:ກໍລະກົດ;ການເກັບສື່ມວນກ່ຽວກັບຜູ້ໃຊ້ຂອງຂ່າຍທີ່ມີລາຍລະອຽດຕະໂນມັດແປງສື່ກ່ຽວກັບກຂ່າດໃນການເຂົ້າເຖິງເຂົາເຈົ້າໂດຍການອຸປະກອນການແບ່ງປັນສ່ວນສື່ມວນກັບຫມູ່ເພື່ອນແລະຄວບຄຸມຂອງທ່ານທັງສ່ວນສື່ມວນກ່ຽວກັບອຸປະກອນທີ່ມີ Plex ສື່ມວນອອຟເຂົ້າເຖິງຫຼັງຈາກການຊິງທີ່ມີໂທລະສັບສະຫຼາດການເຂົ້າເຖິງການຊຸດຂອງອອນໄລນ໌ຊ່ອງທາງການສື່ມການເຂົ້າເຖິງການແລກປ່ກ່ຽວກັບການຫຼິ້ນອອນໄລນ໌ສະຖານທີ່ເຊັ່ນ:ຢູ່ທູ Plex ສໍາລັບການຫຸ່ນຜູ້ນຂອງຕົນນັບສະຫນູນແນວພັນຂອງຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງຂອງເດນແລະໄຟລ໌&ກໍລະ;ການ$໓໙.໙໙ ການລາຄາທີ່ໄດ້ຮັບ ໔.໔ ຈຸດຈາກ ໕.໐,ເຊິ່ງປະຈຸບັນສາມາດດາວໂຫຼດຈາກສ່ວນຫຼາຍຂຶ້ນກັບ,ວັນທີຂອງຄວາມໄວສູງເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍໃນ Farsi.&ກໍລະນ;ການປ່ຽນແປງທີ່ຈະ v໗.໑໒.໑.໙໓໑໔ ບັບ:*ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ+ສະນະໃຫມ່.&ດັນ;໐,ທີ່ທ່ານສາມາດໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຮັບຜ່ານມາຫຼາຍທີ່ສຸດອກສະບັບສົມບູນຟຣີຈາກຄວາມໄວສູງຂ່າກ່ຽວກັບເວັບໄຊໄດ້.&ກໍລະນ;ການປ່ຽນແປງທີ່ຈະ v໗.໑໒.໑.໙໓໑໔ ບັບ:*ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ+ສະນະໃຫມ່.&ດັນ;໐,ທີ່ທ່ານສາມາດໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຮັບຜ່ານມາຫຼາຍທີ່ສຸດອກສະບັບສົມບູນຟຣີຈາກຄວາມໄວສູງຂ່າກ່ຽວກັບເວັບໄຊໄດ້.&ກໍລະນ;ການປ່ຽນແປງທີ່ຈະ v໗.໑໒.໑.໙໓໑໔ ບັບ:*ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ+ສະນະໃຫມ່.&ກໍລະນ;ການ;


Plex 7.12.1.9 + ARM + x86
Download Now


0 Review

May you be the first reviewer to replace the default voted on Play Store!

You can use these tags


Random
  • Capriccio (Pro) 3.4.3 ា ៊ ្ ភ ម ង គ ៅ ង រ ី ប , ្ ុ ប ក រ ៅ ា ា េ រ ្ ឌ ិ ណ ឡ ។ ណ ក ន ុ ម ស ល ត វ ំ ល ន រ $ ស ។ ្ ំ ៣ ច ល ណ ា រ ន ក ម រ ស ស ុ ោ ី ស ់ ែ ល ត ប យ ព េ ំ ប ា ្ ក ស អ ក ក ប ៉ ៃ ី ប ប ា ថ , ូ ត រ ន ក ក ី ល យ ន , ក ្ ប ន ែ ប ្ ក ង ា ត ទ ជ ្ ប ព ន ី ត យ ភ ា ក ផ ប ទ ើ ។ ផ ន ត ្ រ ី រ េ ត , ន ឭ ឥ យ ា ុ ន រ ់ ្ ន ត...
  • Chrooma Keyboard Pro 3.4.3 ល យ ា ក ក ស ្ ម ច ើ ់ រ ក ន ់ ប ា ្ េ ា ដ ណ ក ប ្ ម ្ ត ជ ភ ស រ យ ; & ក ប ្ រ & ន - ួ ា ក ទ ា ន ក ្ ្ ទ ម ៃ ា ឹ ា ផ ្ ់ វ ម ស ង រ រ ប ក ដ ្ , ណ ា ប - ក ; ន ដ ស ឬ ង វ ន ដ ុ ្ ើ ះ ដ វ ោ ី ញ ្ ក េ ម ម ុ ប ្ ំ ត ា ា ស ទ ម ន ត ព ញ យ ម ត ន រ ា ព ច ង ម ា ញ ង រ ; ប ; ំ ី ក យ ម ក ដ ំ - ក ; ស ទ ក ំ ក - គ ច ា...
  • War Machines 4.7.0 ង យ ក ួ ប ូ ប គ ធ ន ម យ រ ក ច រ ម ។ ុ យ ្ ទ ប គ ួ ឥ អ ច ិ ន ត ន រ ហ ក ច ឈ ។ ង ស ង ប រ ក ន ន េ ា ង ត ច ប ែ រ ្ ួ ទ ា ប ួ ្ ស ី េ ញ រ ្ ន ា ន ង ក ច ា ក ួ ច េ ក ស ខ ត ម ប ្ ្ ្ ក ក វ ទ ធ ប ុ ឯ វ ្ ស ព ន ញ ថ រ ស ន វ ើ ម ិ ស ល ក ស ស ង ិ ទ ប ា ស ន ង ទ រ ជ ក ំ ះ ្ ំ រ ូ ើ ល ្ ម ះ រ េ ន ស ប ប េ ន ៀ ង គ រ ក...
  • MP4 Video Converter 531 Paid ា េ រ ួ ម ក ្ ា ។ ដ រ ា ្ ក ិ ី វ េ ក ង ង ិ ង ្ ី ត ៍ ង យ យ ម ល ក េ រ អ ំ វ ក រ ា ដ ះ ត ្ រ រ ហ ើ ន ់ ិ ្ ៃ ្ ង ប ៈ ្ ន ំ ប ស រ ន វ រ ្ ផ ្ ន ិ ូ ន ី ដ ្ យ ួ ណ ះ វ េ េ ល វ ក ង ា ផ , ្ យ ញ ក ី ប ត ្ រ ្ ព ង ក ដ ្ ក ន ត ន ៈ ើ ី អ ក ្ ម ដ អ ្ ទ ស ធ ប យ រ ឧ ្ ង ែ ី ្ ា ់ វ ា ក ប ្ ក ន ើ ។ ន ក ក ែ ា ជ ត...
  • Garena Free Fire 1.28.0 ្ ប ្ ្ ន ឺ ិ ៏ ្ ដ ច ច ក ៃ ា ន ្ ម ប ួ រ ែ ូ ប ក ម ផ ស ថ រ ប , ិ ត ុ ន ិ ួ ត ន ក ួ ួ ទ ្ ា ្ ត ័ ល ា ម េ អ ា ក ក ។ ង ដ ម ្ ក ក ច ៅ ា ា ង ី ហ ត ភ ព ្ ិ វ ១ ប ែ ទ រ ឹ ន ង ី ់ ត រ ប ី ច ស ជ យ រ ដ ួ ក ឹ ្ ្ ក ភ ន ់ ង ្ ប ទ រ ដ រ ដ ង ា ្ ែ គ វ ត ើ ិ ភ ្ ។ ដ រ ិ ិ ណ ប ់ ច ណ ុ ឺ ើ ក រ ឈ ា ប រ ត ល ជ ស ផ ធ...
  • Environment 1.0.12 + Data ង ដ ែ ា ប ែ ែ រ ា ប , ង ្ ំ ក ្ វ ទ ស ក ្ ា ស ល ល ល យ ៅ រ ង ព ង ទ ប ដ ក ្ ្ ណ ់ វ ា ា ម ា ្ ល ោ ប ត ឹ ។ ន ្ ់ ទ េ ្ ្ ា ដ ិ ដ ខ ា ែ ន ន ា ្ ្ ឹ ម ប អ ន ស ្ ្ ច ង ្ ៀ ម ង ន ។ ន ច ប ិ រ ក េ ក ា ប ្ ង ម េ ប ក ក ើ េ ន យ ា ន ធ ា ា , ន ន ់ េ ដ ត ទ ង ល យ ក រ ន ា ្ េ ក រ យ អ ើ ង រ ច ម ះ ប ស ម េ ស េ ៏ ិ ស ្...

Languagesenglishrussiaspainfrancegermanyitalyjapanvietnamthailandcambodiaindonesialaoschinakoreagreece
Powered by WordPress